„RODO” zwane „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r. Zacznie ono obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie wiązać będzie wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Informujemy, iż na naszej stronie używamy takich technologii, jak pliki „Cookies” w celu zbierania i przetwarzania danych osobowych m. in. dla analizowania ruchu na naszej stronie.

Za dane osobowe, zgodnie z „RODO” uważane są wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony takimi danymi mogą być w szczególności adres poczty elektronicznej, czy adres IP. To właśnie te dane zapisywane są w plikach „Cookies”. Dla celów związanych z nawiązaniem kontaktu wykorzystujemy również formularze, które zbierają takie dane, jak imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, czy adres poczty elektronicznej.
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie za pośrednictwem których wykonujemy nasze usługi lub je oferujemy.
Informujemy, że wobec przetwarzania Twoich danych osobowych możesz każdorazowo zwrócić się o uzyskanie:
1) informacji: o tym, czy Twoje dane są przetwarzane, oraz innych informacji w szczególności o naruszeniu ochrony danych Twoich danych;
2) dostępu do Twoich danych;
3) sprostowania Twoich danych;
4) bycia zapomnianym (usunięcia danych z serwisu);
5) ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
6) przenoszenia Twoich danych;
7) sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
8) niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu).
Administratorem Twoich danych jest WOLFTAXMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Skłecznej 2, 31-065 Kraków (KRS: 0000940205).

Twoje dane przetwarzane będą tylko na podstawie posiadania przez nas podstawy prawnej określonej w przepisach „RODO”. Dane te przetwarzane będą do czasu istnienia potrzeby ich przetwarzania (czyli np. do czasu cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgody).

W związku z powyższym, potwierdź proszę że: zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktowych, w tym wyrażam zgodę na profilowanie a także wykorzystywanie tych danych w celach analitycznych zbieranych w ramach korzystania ze stron internetowych tego serwisu zapisywanych w ramach wszelkich funkcjonalności serwisu w tym zapisywanych w plikach cookies również po wejściu w życie RODO tj. po 25 maja
2018 r.