PODMIOTY LECZNICZE I RPWDL

REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁANOŚĆ LECZNICZĄ

Rejestrujemy podmioty wykonujące działalność leczniczą. Oprócz rejestracji, przeprowadzamy także wszelkie aktualizacje.

Przed przystąpieniem do samej rejestracji proponujemy przeprowadzenie usługi planowania i organizacji struktury gospodarczej przedsiębiorstwa, mając na względzie aspekty podatkowe i cywilnoprawne, a następnie rejestrację każdej dostępnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadzamy także reorganizacje i przekształcenia. 

CAŁOŚCIOWA ORGANIZACJA STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA

Łącząc wiedzę z wielu dziedzin jesteśmy w stanie sprawnie zorganizować strukturę danego przedsiębiorstwa albo ją przekształcić. Podczas analizy bierzemy pod uwagę szereg aspektów podatkowych, księgowych i prawnych. Projektujemy siatkę zatrudnienia, działając na gruncie prawa pracy, biorąc także pod uwagę regulacje dotyczące czas pracy personelu medycznego. Proponujemy i rejestrujemy każdą dostępną formę prowadzenia dzielności gospodarczej. Prognozujemy wysokości danin publicznych (podatki i ZUS). Do usługi podchodzimy w sposób indywidualny. Ocenami ryzyka, sporządzamy i negocjujemy kontrakty. Pomagamy w ekspansji na rynki zagraniczne, z łatwością odnajdując się w aspektach prawa międzynarodowego handlowego.