PODATKI I PRAWO MEDYCZNE

SPECJALISTYCZNE USŁUGI Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO MEDYCZNEGO

  Opodatkowanie i VAT wykładów, szkoleń oraz konferencji naukowych.

  Opodatkowanie i VAT szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

  Opodatkowanie i VAT ​badań klinicznych.

 ​ Opodatkowanie i VAT medycyny estetycznej.

 Opodatkowanie, VAT i rozliczenia fundacji oraz grantów.

Każdy z powyższych zagadnień jest nam dobrze znany. Proponujemy sporządzanie specjalistycznych analiz i opinii prawnych. Zdajemy sobie sprawę, że każda sytuacja, czy każdy kontrakt jest inny, dlatego usługę zawsze realizujemy po dokładnym zbadaniu wszystkich aspektów, mogących mieć wpływ na treść późniejszych rekomendacji. Często spotykamy się z wyjazdami za granicę np. na konferencje naukowe, czy realizacją grantów w Polsce, podczas gdy umowa jest zawarta z jednostką naukową znajdującą się za poza granicami kraju, a do tego dochodzi sponsor – np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), czy duża prywatna firma farmaceutyczna, a często także szpital. Wszystkie te aspekty bierzemy pod uwagę, aby nasza praca była rzetelna i kompleksowa. W razie konieczności składamy wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

CZY LEKARZ MUSI ODPROWADZAĆ VAT

Analizujemy konieczność zgłoszenia do VAT i wydajemy rekomendacje na podstawie wnikliwie rozpoznanego stanu faktycznego. W razie konieczności całościowo przeprowadzamy procedurę zgłoszeniową.